image
มาอ่านบทร้อยกรองกันเถอะ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการอ่านดู 959 ครั้ง

การสอนโดยใช้คำคล้องจองมีความหมายกับเด็ก เพราะเป็นภาษาที่มาพร้อมกับจังหวะและทำนอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจclient