image
อุบัติเหตุและความปลอดภัยภายในบ้าน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 747 ครั้ง

ครูอธิบายคำว่าอุบัติเหตุแล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่อาจเกิดภายในบ้าน จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพอุบัติเหตุ แล้วให้นักเรียนอธิบายว่าเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับอะไร ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วดูภาพพร้อมอธิบายว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร สาเหตุเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอclient