image
การฝึกทักษะการวิ่ง ก้าว กระโดด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 1726 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะให้นักเรียน วิ่ง ก้าว แล้วกระโดดตีลูกบอลclient