image
การฝึกทักษะการวิ่ง ก้าว กระโดด ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 413 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะให้นักเรียน วิ่ง ก้าว แล้วกระโดดตีลูกบอลclient