image
การว่ายน้ำพื้นฐาน
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 397 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย แล้วไปล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ครูสอนวิธีการดำน้ำ แล้วให้นักเรียนทุกคนฝึกการดำน้ำ และการลอยตัวในน้ำclient