image
วอลเล่ย์บอล ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 968 ครั้ง

ครูสาธิตการโยนลูกบอลและรับ 2 มือล่าง แบบซ้อนมือที่ถูกวิธีอีกครั้ง และให้นักเรียนออกมาทำให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่าง

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client