image
ดนตรีกับตัวโน้ต ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ศิลปะดู 902 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรีสากล : warm up บริหารร่างกาย การหายใจ การควบคุมลม สังเกต การห่างกันของช่วงเสียง ในช่วงโน้ต7ตัว การเขียนโน้ตกับ บรรทัด 5เส้น ที่ช่วยการสังเกต เสียงสูงต่ำของโน้ตclient