image
เส้นใยของผ้า ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 821 ครั้ง

ครูอธิบายชนิดของผ้าที่ได้จากธรรมชาติ (ต่อ) เช่น ผ้าป่าน ผ้าขนสัตว์ จากนั้นครูอธิบายเส้นใยผ้าที่ได้จากเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นเส้นใยที่ประดิษฐ์ขึ้นจากพืช สัตว์ และสารเคมี เช่น ผ้าไนลอน ผ้าชีฟอง ครูให้นักเรียนสรุปคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิด

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client