image
แบบรูปของจำนวนนับ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 520 ครั้ง

การสอนแบบรูปจำนวนนับ โดยใช้กิจกรรมค้นหาแบบรูปของจำนวนในตารางร้อย และสามารถบอกความสัมพันธ์ได้

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client