image
ระบบหายใจ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 904 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับการทำงานของระบบหายใจ และให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ และการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ จากนั้นครูทบทวนโดยการสรุปการทำงานของระบบหายใจ

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client