image
การปลูกผักในภาชนะ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 877 ครั้ง

ครูนำภาพตัวอย่าง พืช ผัก มาให้นักเรียนช่วยกันตอบว่า เรียกว่าอะไรเพื่อดูว่านักเรียนรู้จักพืช ผัก หรือไม่client