image
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 1/2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 1318 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของคำว่า กระดูกสันหลัง คืออะไรลักษณะของกระดูกสันหลังจะเป็นข้อๆ โดยมีกล้ามเนื้อ และเอ็นช่วยในการเคลื่อนไหว สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมักจะมีโครงร่างแข็งภายใน ส่วนสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะไม่มีโครงร่างแข็งภายใน แต่บางชนิดจะมีโครงร่างแข็งภายนอก เพื่อเอาไว้ห่อหุ้มร่างกาย

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client