image
อักษรควบกล้ำ ควบแท้, ไม่แท้ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาไทยดู 1228 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เกี่ยวกับคำควบกล้ำที่เป็นอักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้ ครูสรุปความแตกต่างของอักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้อีกครั้ง

ภาษาไทย ตอนอื่นๆ


client