image
ชุดโปรดของฉัน
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 350 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูภาพการแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ จากนั้นครูให้นักเรียนนำชุดโปรดของตนเองออกมานำเสนอ และตอบคำถามในใบงาน

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client