image
ชุดโปรดของฉัน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 900 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูภาพการแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ จากนั้นครูให้นักเรียนนำชุดโปรดของตนเองออกมานำเสนอ และตอบคำถามในใบงาน

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client