image
ผักสวนครัวรั้วกินได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 346 ครั้ง

ประโยชน์ของผักสวนครัว ผักสวนครัวสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารอะไรได้บ้าง โดยให้เด็กจำแนกประภทของผักสวนครัว ในการนำไปใช้ในการปรุงอาหาร โดยให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน และอภิปรายกลุ่มย่อยclient