image
ผักสวนครัวรั้วกินได้ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 678 ครั้ง

ประโยชน์ของผักสวนครัว ผักสวนครัวสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารอะไรได้บ้าง โดยให้เด็กจำแนกประภทของผักสวนครัว ในการนำไปใช้ในการปรุงอาหาร โดยให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน และอภิปรายกลุ่มย่อยclient