image
การเคลื่อนไหวร่างกาย ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 447 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปการเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน 3 แบบ มีอะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไรclient