image
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดพื้นและถูพื้น ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 921 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านและให้ตอบว่าเป็นอุปกรณ์อะไร แล้วให้นักเรียนสาธิตการใช้งานclient