image
สี (Color) ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ศิลปะดู 1009 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ ตอนที่ 3 จากความยาวรวม 4 ตอน : เรียนรู้เรื่อง วรรณะของสี คู่สีตรงข้าม ทำกิจกรรม ฝึกทักษะการกะด้วยสายตา โดย วาดภาพจากหุ่นนิ่ง –แจกันดอกบัว ด้วยสีน้ำ ฝึกการผสมสี และ เทคนิคการระบายสีน้ำ

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client