image
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 935 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของไทย ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าในสังคมจะมีหลายวัฒนธรรมเนื่องจากสังคมมีกลุ่มคนที่หลากหลายมาอยู่รวมกันต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ครูให้นักเรียนยกตัวอย่าง การทักทายและการทำความเคารพของเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่าง

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client