image
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 1055 ครั้ง

เมื่อนักเรียนต่อภาพจิกซอว์โครงกระดูกเสร็จ ให้นักเรียนโยงลูกศร เขียนชื่อว่าเป็นโครงกระดูกอะไร โดยใช้ปากกาสี แยกกระดูกแกนและกระดูกรยางค์

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client