image
การดูแลรักษาเสื้อผ้า ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 1343 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกขั้นตอนของการซักผ้า การทำความสะอาดเสื้อผ้า มี 2 แบบ คือ การซักผ้าด้วยมือ และการซักผ้าด้วยเครื่อง ครูอธิบายเพิ่มเติมวิธีการซักผ้าด้วยมือ และการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client