image
การเรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 819 ครั้ง

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กๆ ที่มีพื้นผิวแตกต่างกัน ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ลักษณะพื้นผิวที่นุ่ม หยาบ ละเอียด แข็งอย่างเป็นธรรมชาติ จากการทำกิจกรรมการเล่านิทานและการทำศิลปะ

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client