image
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 815 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูสารคดีบ้านเชียง แล้วให้นักเรียนตอบสิ่งที่สังเกตเห็นว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นครูให้นักเรียนทำใบงาน และให้นักเรียนช่วยกันสรุปยุคต่างๆ ว่ามีวิวัฒนาการของแต่ละยุคต่างกันอย่างไร

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client