image
คำสันธาน ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 395 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วช่วยกันตอบคำถามในใบงานโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันหาคำสันธานเชื่อมประโยคแล้วบอกชนิดของคำสันธานclient