image
จังหวัดในภาคเหนือ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 831 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างกลอนที่บรรยายลักษณะเด่นของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ แล้วให้นักเรียนตอบว่าคือจังหวัดใด

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client