image
แบดมินตัน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 915 ครั้ง

ครูให้นักเรียนฝึกการเดาะลูกโป่งโดยใช้หน้ามือ และหลังมือ และใช้ข้อมือเป็นหลัก

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client