image
การจับไม้และการเดาะลูกปิงปอง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 1004 ครั้ง

ครูแนะนำการเดาะลูกปิงปอง โดยการใช้แบบโฟร์แฮนด์ และแบบแบ็คแฮนด์ แล้วให้นักเรียนทำตาม

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client