image
การเคลื่อนไหวร่างกาย ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 797 ครั้ง

ทบทวนการเคลื่อนไหว การโพสท่าของมือ เปรียบรูปมือกับดอกไม้ขนาดต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ ร่วมกับ เทคนิคการสอนท่าเคลื่อนไหว อื่นๆเลียนแบบในชีวิตประจำวัน เพื่อความเข้าใจง่ายclient