image
รู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 862 ครั้ง

ครูให้นักเรียนวาดแผนผังในห้องเรียนแสดงที่นั่งของตนเองตามแนวนอนclient