image
บอกลาขวดนม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 385 ครั้ง

เทคนิคง่าย ๆ ให้เด็กบอกลาขวดนม และส่งเสริมให้เด็กดื่มนมจากกล่อง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client