image
บอกลาขวดนม ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 823 ครั้ง

เทคนิคง่าย ๆ ให้เด็กบอกลาขวดนม และส่งเสริมให้เด็กดื่มนมจากกล่อง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client