image
รสชาติและการปรุงอาหาร ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 857 ครั้ง

ครูอธิบายการปรุงอาหารแบบต่าง ๆ เช่น การต้ม การนึ่ง การตุ๋น การทอด การเจียว การปิ้ง การย่าง เป็นต้น จากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกมตอบคำถาม เกี่ยวกับรสชาติและการปรุงอาหาร ชื่อตอน รสชาติและการปรุงอาหาร ตอนที่ 3

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client