image
กิจกรรม...เราทำได้ (ขนมปังหน้าหมู) ตอนที่ 1/3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 611 ครั้ง

ครูสาธิตวิธีการทอดขนมปังหน้าหมู

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client