image
การบอกวันที่และเดือน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 415 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตั้งคำถามทายปัญหา และตอบปัญหาเป็นภาษาจีน และครูแนะนำเทศกาลต่างๆของจีนclient