image
การบอกวันที่และเดือน ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 845 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตั้งคำถามทายปัญหา และตอบปัญหาเป็นภาษาจีน และครูแนะนำเทศกาลต่างๆของจีนclient