image
การวิ่ง ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 422 ครั้ง

ครูสาธิตการวิ่งโดยเอามือไว้ข้างหลัง แล้วให้นักเรียนทำตาม และการวิ่งโดยยกเข่าสูงให้เข่าแตะมือ แล้วให้นักเรียนทำตาม

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client