image
การซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 350 ครั้ง

ครูอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีหลายแบบ เช่น การเนา การด้น การชุน การสอย การปะ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client