image
การเลือกซื้ออาหาร ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 556 ครั้ง

ครูอธิบายการวางแผนการเลือกซื้ออาหาร แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารสำเร็จ อาหารกระป๋อง ผักผลไม้สด เนื้อสัตว์ ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารประเภทต่าง ๆ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client