image
การบวกและการลบ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 418 ครั้ง

การสอน การสร้างโจทย์ปัญหา การบวกและการลบโดยครูให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client