image
สโนไวท์กับการผจญภัยในป่า ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 487 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดู VDO เรื่องสโนไวท์ และครูอธิบายเพิ่มเติมสลับกับการถาม-ตอบ เพื่อวัดความเข้าใจทางด้านภาษาของนักเรียนclient