image
พยัญชนะ อักษรสูง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาไทยดู 955 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบอักษรสูง มีอะไรบ้าง รวมทั้งสิ้น 11 ตัว แล้วให้นักเรียนท่องเป็นกลอนเพื่อช่วยในการจำclient