image
อากาศอยู่ที่ไหน ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 513 ครั้ง

ครูให้นักเรียนใช้ถุงจับอากาศจากที่ต่าง ๆ สรุปในทุก ๆ ที่มีอากาศ แล้วครูแจกใบงานให้นักเรียนจดบันทึกผลการทดลองclient