image
อากาศอยู่ที่ไหน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 1005 ครั้ง

ครูให้นักเรียนใช้ถุงจับอากาศจากที่ต่าง ๆ สรุปในทุก ๆ ที่มีอากาศ แล้วครูแจกใบงานให้นักเรียนจดบันทึกผลการทดลองclient