image
การสร้างการ์ดวันแม่อย่างง่ายด้วย Google Doc ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 901 ครั้ง

ครูแนะนำขั้นตอนการทำการ์ดวันแม่โดยใช้โปรแกรมใน Google Doc ชื่อว่า Google Drawing ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ แล้วให้นักเรียนออกแบบการ์ดตามต้องการ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client