image
Pets ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาต่างประเทศดู 960 ครั้ง

ครูนำนักเรียนร้องเพลง เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ครูให้นักเรียนดูภาพสัตว์เลี้ยง แล้วตอบว่าเป็นสัตย์อะไรพร้อมบอกคำศัพท์ และตัวสะกดของคำศัพท์และตัวสะกดของคำ

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client