image
ระบบอวัยวะในร่างกาย(ระบบการย่อยอาหาร) ตอนที่ 1/2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 986 ครั้ง

ครูแจกลูกอม ให้นักเรียนอ่านส่วนประกอบของสารอาหารในลูกอม และบอกว่าสารอาหารนั้นอยู่ในกลุ่มของอาหารประเภทใด แล้วให้นักเรียนลองเคี้ยว และอมแล้วบอกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client