image
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 1529 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตอบสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นหลังจากได้ดูสารคดีเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ ครูอธิบายเพิ่งเติมเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินเก่า สภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client