image
คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1747 ครั้ง

ครูยกตัวอย่าง คำแล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็นคำสามานยนาม หรือวิสามานยนามclient