image
คำนาม สามัญนาม วิสามัญนาม ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 333 ครั้ง

ครูยกตัวอย่าง คำแล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็นคำสามัญนาม หรือวิสามัญนามclient