image
คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1090 ครั้ง

ครูยกตัวอย่าง คำแล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็นคำสามานยนาม หรือวิสามานยนามclient