image
ละเลงสีแสนสนุก (ฟิงเกอร์เพ้นท์) ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการเขียนดู 1531 ครั้ง

วิธีการสอนแบบสาธิตกิจกรรม จะทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน เช่น กิจกรรมละเลงสีแสนสนุก จะทำให้เด็กได้เรียนรุ้เทคนิคศิลปะในการใช้มือวาดภาพแทนอุปกรณ์ และได้ใช้ประสาทสัมผัสในการทำกิจกรรมบอกผิวสัมผัสนุ่ม แข็ง มือกับการทำงานประสานสัมพันธ์กัน และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเขียนclient