image
คำพ้อง ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 380 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างคำพ้องเสียงที่เขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันclient