image
คำพ้อง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 846 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างคำพ้องเสียงที่เขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันclient