image
ประเพณีไทย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 974 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยตอบคำถามประเพณีไทยจากเพลงที่ฟัง และบอกด้วยว่าจัดขึ้นที่ภาคใด ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client