image
ประเพณีไทย ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 414 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยตอบคำถามประเพณีไทยจากเพลงที่ฟัง และบอกด้วยว่าจัดขึ้นที่ภาคใด ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client