image
ศิลปะการ์ดวันแม่ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 1041 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ ป.2 ฝึกหัดทำการ์ดวันแม่ เลียนแบบภาพพิมพ์ จากวัสดุแผ่นโฟมเหลือใช้ เพื่อนำมาสร้างเป็นการ์ดอวยพร ตอนที่1client