image
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 986 ครั้ง

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตอนที่ 2 ครูนำลูกบอลที่มีสีแดงและสีน้ำเงินใส่กล่องแล้ว ให้นักเรียนหยิบจะได้จำนวนลูกบอลที่มีสีไม่เท่ากัน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความน่าจะเป็นในการหยิบสีของลูกบอลที่หยิบได้

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client