image
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 1/4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 897 ครั้ง

สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีก เช่น ฟองน้ำ สัตว์ที่มีลำตัวกลวง หนอน สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง สัตว์ที่มีขาเป็นข้อปล้อง เป็นต้น

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client